ข้อดี-ข้อด้อย ของโคมไฟถนนแต่ละประเภท

                รู้หรือไม่ว่า…โคมไฟถนนที่ส่องสว่างอยู่ตามเส้นทางสาธารณะทั่วไปนั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงรวบรวมข้อแตกต่างมาให้เห็นและเปรียบเทียบกันชัด ๆ เพื่อการเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม  

5 ประเภทโคมไฟถนน

  •                 ประเภทที่ 1 โคมไฟถนนโซเดียมความดันไอสูง

                โคมไฟถนนชนิดนี้ผลิตด้วยหลอดโซเดียมความดันไอสูง เป็นโคมไฟถนนที่มีราคาถูกที่สุดหากเทียบกับประเภทอื่น ๆ โดยมีกำลังวัตต์ตั้งแต่ 50 วัตต์ 70 วัตต์ 100 วัตต์ 250 วัตต์ ไปจนถึง 1,000 วัตต์ โดยโคมไฟถนนโซเดียมความดันไอสูงเหมาะสำหรับการติดตั้งใช้งานด้านความปลอดภัย มีอายุการใช้งานประมาณ 24,000 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานแล้ว โคมไฟถนนโซเดียมความดันไอสูงจะมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าแบบหลอดโซเดียมความดันไอต่ำ และหากเปรียบเทียบการให้ค่าความถูกต้องของสี โคมไฟถนนชนิดนี้ยังให้ค่าต่ำกว่าโคมไฟถนนประเภทอื่นๆ

  •                 ประเภทที่ 2 โคมไฟถนนโซเดียมความดันไอต่ำ

                แม้ว่าจะเป็นโคมไฟที่ให้ค่าความถูกต้องของสีน้อยที่สุด แต่โคมไฟถนนโซเดียมความดันไอต่ำก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งให้แสงส่องสว่างตามท้องถนน เนื่องจากโคมไฟประเภทนี้จะให้แสงสว่างเป็นแสงสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ดีที่สุดนั่นเอง ดังนั้นการติดตั้งโคมไฟถนนโซเดียมความดันไอต่ำ จึงมีประสิทธิผลที่สุดในการให้แสงสว่างบนท้องถนนในยามค่ำคืน

  •                 ประเภทที่ 3 โคมไฟถนนหลอดปรอทความดันไอสูง

                โคมไฟถนนหลอดปรอทความดันไอสูง หรือที่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หลอดแสงจันทร์ เป็นโคมไฟที่ให้ค่าความถูกต้องของสี 60% และมีประสิทธิผลในการส่องสว่างตั้งแต่ 50 – 80 ลูเมนวัตต์ เทียบเท่ากับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟประเภทนี้นิยมนำไปใช้ติดตั้งเป็นไฟสาธารณะ หรือติดตั้งตามร้านค้าที่มีเพดานสูง เนื่องจากคลายความร้อนออกมาค่อนข้างมาก สำหรับอายุการใช้งานของโคมไฟประเภทนี้ถือว่าไม่มากนัก โดยมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 8,000 – 24,000 ชั่วโมง

  •                 ประเภทที่ 4 โคมไฟถนนหลอดเมทัลฮาไลด์

                โคมไฟประเภทนี้ให้ค่าความถูกต้องของสีมากกว่าประเภทที่ผ่าน ๆ มา เนื่องจากมีสเปกตรัมแสงของทุกสี จึงนิยมนำไปใช้ติดตั้งในสนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า และโรงพิมพ์หรือประเภทงานพิมพ์สีต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำให้มองเห็นสีที่หลากหลายได้อย่างชัดเจน   

  •                 ประเภทที่ 5 โคมไฟถนน LED

                โคมไฟถนน LED ถือเป็นโคมไฟน้องใหม่ที่มีคุณภาพมาแรง เพราะโคมไฟประเภทนี้ให้ค่าความถูกต้องของสี คุณภาพของแสง อายุการใช้งาน รวมถึงประสิทธิผลด้านต่าง ๆ ดีกว่าโคมไฟถนนประเภทอื่น ๆ ที่สำคัญโคมไฟ LED ยังสามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม โคมไฟประเภทนี้มีราคาค่อนข้างสูงจึงยังไม่นิยมนำมาใช้ติดตั้งในถนนสาธารณะมากนัก

                โคมไฟถนน แต่ละประเภทก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป ดังนั้นการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าต้องการใช้งานแบบไหน สถานที่ใด ที่เหมาะสมที่สุดนั่นเอง

ข้อมูลจาก :  https://ledinfinite.com/โคมไฟไฮเบย์-led